ข่าวชัวร์คนชัด โดย ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ 09.00 น.

รายการเพิ่อสังคมไทย มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในมุมมองของคุณไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ ออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 09.00-10.30 น. และรีรันให้รับชมได้ทุกวันทางเว็บไซด์ www.thaiassembly.com

รายการ “ข่าวชัวร์ คนชัด โดยไชยวัฒน์ สินสุวงศ์”  ดำเนินรายการโดย พัดชา ธนฤกษ์

บอกเล่า สรุป ชี้ให้เห็นถึงแก่นแท้ของปัญหาที่คนไทย ชาติไทยกำลังเผชิญอยู่ พร้อมบทวิเคราะห์ และสรุปทางออก รวมถึงประเมินโอกาส ความเปลี่ยนแปลง หรือสถานการณ์ในอนาคต เพื่อให้ข้อมูลอันเป็นความรู้ สร้างความเข้าใจ นำไปสู่การรวบรวมโดยผู้ชม เพื่อการพิจารณา และตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณที่ถูกต้อง เหมาะสมไม่ตกเป็นเหยื่อกระแสสังคม หรือข่าวลือ เพื่อบ่อนทำลาย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

แฟนรายการห้ามพลาด เริ่ม อาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00-10.30 น.